VÄRMESLINGA
Värmekabel
Vid avsaknad av ett värmetillskott under och på bottenytan, uppkommer som regel alltid stora hälsorisker för reptilen. Oftast resulterar frånvaron av en tillräcklig markvärme i att ödlan spyr upp delvis eller helt osmält föda.
Vid en längre påverkan av detta förhållande avlider ödlan av den näringsbrist som uppstår.
Då en mindre temperatursänkning ska utföras och sen bestå under natten, sker detta som regel genom att all belysning
släcks ned på terrariet.
Ett bra komplement till bl.a. värmekabeln, är att installera en termostat som sen reglerar den inställda temperaturen.
  Värmekabel finns i flera olika anpassade längder.
Längden på kabeln avgör hur många watt, i det här fallet värme som den avger.
En tre meter lång kabel har som regel en värmeeffekt på 25 w.
En som är sex meter ger en effekt på 50 w osv.

Valet av längden/effekten på kabeln avgörs av flera faktorer: Storleken på terrariet,
antalet djur,
artens krav på värmetillförsel,
marklevande eller trädlevande,
m.m.

I varje enskilt fall, rekommenderas att man rådfrågar kunnig personal i en zoobutik eller en herpetologisk för-ening.
En tumregel som kan tillämpas vid installationen av värmekabeln är följande.
När kabeln är placerad under bottenmaterialet och sedan aktiverats (ström tillförts), uppvärms några centimeter omgivande markyta åt alla riktningar utefter hela värmekabelns längd. 

Kabeln installeras vanligast på följande sätt:
Genom att fördela kabelns längd över nästan hela bottenytan, kommer den markyta som det övertäckta botten-materialet, värmas upp när kabeln aktiveras.
Vid vissa partier på markytan bör man också kunna skapa en svalare zon eller zoner.
Enklast görs detta genom att inte placera kabeln där.

Senaste kommentarer

06.11 | 00:16

Swedish Sugar Gliders77 på Instagram är uppfödare

05.11 | 13:41

Hej!
Vill köpa 2 st ’

24.10 | 19:12

Hej tänkte kolla om de finns en flygekorre till salu

22.10 | 07:23

Hej 👋🏻
Finns det någon flygekorre till salu?

Trevlig helg
Philip.