UV-LJUS

UV-LJUS
Följande avsnitt berör grön leguan som kräver  UV-ljus  (ultraviolett-ljus) för sin överlevnad i en terrarie-
miljö.
UV-ljuset är i det här avseendet och exemplet uppdelat i två olika men viktiga strålningskällor.       
(ultravioletta-A och ultravioletta-B) där bokstäverna A och B betecknar vilken typ av UV strålning som tillförs.
För att kunna ersätta något av solens strålningsverkan på bl.a. reptiler i ett terrarium, används och nyttjas en form av UV-belysning. 
Denna typ av ljussättning är väsentligt dyrare än t.ex. vanliga glödlampor och lysrör.
Krävs UV-ljus för den reptil man anskaffar, är det också en absolut livsnödvändighet för att den ska kunna överleva sitt första levnadsår i ett terrarium. 
I en ödlas naturliga miljö är det solljuset som alstrar den viktiga UV-strålningen.
  UV-ljuset är då som nämnts ett absolut  krav för reptilarter som fordrar UV-strålning, med bl.a. tillgodogörandet av livsviktiga mineralier och vitaminer.
Förutom kravet på UV för adulta (vuxna, könsmogna) djur,
är det extra viktigt för yngre ödlor som innehar en snabbare tillväxttakt.
  En konstant brist på UV-ljus, leder bl.a. till att reptilens skelett deformeras. Ödlan sjunker sen ihop, oförmögen till nästan all form av rörelseaktivitet och följden blir att den senare kommer att avlida.

UV-lampa  & UV-lysrör
Det finns olika typer av UV-belysningar som  UV-lampa eller 
UV-lysrör.
I allmänhet ger UV-lampan en hög effekt (högre nanometertal), jämfört med vad ett UV-lysrör avger.
UV-lampan kan av denna anledning endast vara aktivt
(påslagen) under maximalt 15 minuter per dag.
  När denna brukas bör alltid en timer (tidur) tillkopplas.
För lång UV-tid med UV-lampan, kan mycket lätt orsaka
allvarliga brännskador på hud och ögon för de reptiler som vistas i terrariet.
Alternativt försöker man under ödlans ljusa dagtid istället välja en jämnare fördelning av strålningen.
UV-lysröret har som tidigare påpekats, en mildare typ av strålning och kan av denna anledning vara mer lämplig för detta ändamål.
Annan benämning på denna form av lysrör är fullspektrumlysrör.

Hållbarheten
Det finns flera fabrikat av UV-ljus att välja mellan.
När det gäller verkningsgrad och hållbarhet, kan en viss skillnad finnas mellan de olika tillverkarna.
UV-lampor och UV-lysrör hållbarhet har i de flesta fall en förhållandevis lång och bibehållen effektiv bränntid.
I en del exempel uppges livslängden till ungefär 24 månader hos ett UV-lysrör.
  Det är oftast relaterat till så länge som ljus altras.
Allt efter kvalité och märke brukar belysningen ha förbrukat sin bästa effekt efter 6-9 månader.
Därefter har UV-ljuset förlorat det värde de har för reptilens välbefinnande.
Det ska även nämnas att UV-lysrörs och UV-lampors imitation av solens strålningsverkan, är mycket begränsad och ska tillnärmelsevis inte jämföras med riktigt solljus.

UV-A-strålar
UV-A strålningens påverkan för reptiler, är i princip en nästan lika viktig och nödvändig strålningskälla som UV-B.
UV-A har en värmande effekt, med inslag av en del verksamma vitaminer.
Ödlorna behöver för sin existens och aktivitet som regel anpassa sin kroppstemperatur till i stort sett efter hur omgivningens gradtal är.
UV-A har även en avgörande inverkan i samband med fertiliteten (fortplantningsduglig) och parningssäsongen.

UV-B-strålar
För att kunna absorbera kalcium (kalkämnen) och därmed bevara spänsten i skelettuppbyggnaden, krävs en form av syntetisk process (tillverkning) i kroppen via den föda
som förtärs, kombinerat med bl.a. den värmestrålning solen avger.
UV-B strålningen påbörjar sen ett skeende i samband med bl.a. reptilens matsmältningsprocess.
Därefter, förenklat uttryckt, bildas det viktiga D3vitaminet . D3 krävs för att uppta viktiga spårämnen av kalk som sen i sin
tur måste tillföras för att bygga upp och bibehålla vitaliteten i hela benstommen.
Avsaknad av UV-B strålning för arter som behöver det, leder så småningom som tidigare nämnts, till att skelettet urkalkas.
 
Värt att notera är att reptiler aldrig drabbas av brist på UV-strålning i sin naturliga miljö.
Vitamintillskott med bl.a. innehåll av vitamin D3 finns hos fackhandeln som komplement till ovanstående, men ska aldrig uppfattas och brukas som ett alternativ för UV-ljus.
Däremot kan det även användas, där en brist på D3 misstänks givit upphov till en lindrig urkalkning.

Senaste kommentarer

06.11 | 00:16

Swedish Sugar Gliders77 på Instagram är uppfödare

05.11 | 13:41

Hej!
Vill köpa 2 st ’

24.10 | 19:12

Hej tänkte kolla om de finns en flygekorre till salu

22.10 | 07:23

Hej 👋🏻
Finns det någon flygekorre till salu?

Trevlig helg
Philip.